NIBIO er et av Norges st?rste forskningsinstitutt med?ca. 700 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, b?rekraftig ressursforvaltning, innovasjon?og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon

37528 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.